کنگره جراحان فک و صورت

کنگره جراحان فک و صورت اسفند 98

کنگره جراحان فک و صورت 98 با حضور جناب استاد ابوالحسن مسگرزداه، جناب دکتر امید مقدس و جناب دکتر پاکرو و جناب دکتر عرفان صفی خانی در غرفه اویدنس ایمپلنت