مزایا ایمپلنت تیشو لول

مزایای ایمپلنت اویدنس به طور کلی:

  • سطح SLA
  • دارای دو لاین هگز و اوکتا کانکشن به ترتیب برای فیکسچرهای بون لول و تیشو لول
  • دامنه قطر و سایز بالا جهت استفاده در تمام کیس های ایمپلنت
  • دارای طول گام رزوه حدود 0.8 برای کاهش ریسک اینسرشن در فک بیمار
  • دارای راهنمای رنگی سایز و اندازه فیکسچر و دریل بر روی کیت جراحی
  • دارای 4 سایز CUFF  در اباتمنت برای موارد مختلف پروتز و نیز اقلام NON HEX
  • دارای کیت های جراحی، پروتز و استاپر برای هر دو نوع فیکسچر

 

تیشو لول : PRECION II :

مراقبت از بافت نرم

دارای THREAD  ها با ضخامت مناسب و ناحیه ساپورت مانند برای تکیه بافت لثه

دارای SECTION AREA  در انتهای فیکسچر برای فرم دهی ناحیه دیستال دریلینگ

فیکسچر SELF TAP