درمان فوری ایمپلنت از جراحی تا درمان نهایی پروتز

Immediate Implant Therapy From Surgery to Final Prosthetic Treatment – Iran – Tehran

درمان فوری ایمپلنت از جراحی تا درمان نهایی پروتز

مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان تهران
دوره آموزشی درمان فوری ایمپلنت از جراحی تا درمان نهایی پروتز
دکتر نازیلا نجاری پروستودنتیست
دکتر محمدرضا دل آرام پریودنتیست
دبیر علمی آقای دکتر حمیدرضا باریکانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ برگزاری 16 دی ماه