دوره جامع کاربرد استئودنسیفیکیشن در جراحی سینوس بسته و ریج اسپلیتینگ

Application Of Osteodensification in Closed Sinus Surgery and Ridge Spliting and Open Sinus Surgery – Iran – Tehran
دوره جامع کاربرد استئودنسیفیکیشن در جراحی سینوس بسته و ریج اسپلیتینگ توسط دکتر امید مقدس

تهران 30 ام اردیبهشت ماه