دوره جامع پروتز ثابت

Comprehensive Course of Fixed Prosthesis – Iran – Tehran

دوره جامع پروتز ثابت توسط دکتر ساسان رسائی پور متخصص پروتزهای دندانی

18 الی 20 فروردین کار بر روی کست آموزشی

29 الی 31 اردیبهشت