IMPLANT REMOVER

با استفاده از ایمپلنت ریمور و قراردادن آن داخل حفره فیکسچر می توان به راحتی و بدون آسیب به استخوان و چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه های ساعت با استفاده از تورک رنچ فیکسچر را از استخوان خارج نمود .

 

 

  • مشاهده ویدئو آموزشی IMPLANT REMOVER