Trans Lingual Curette

با استفاده از این ابزار یک فضای تضمین شده برای بافت های نرم دارید و آسیب ها به در این ناحیه به حداقل میرسد در نتیجه ، بافتهای پاپیایی بین دندانی که سالم هستند و خون کافی در آنها تأمین می شود ، به راحتی و با کمترین آسیب قابل ترمیم و بازسازی می شوند.  

 

 

  • مشاهده ویدئو آموزشی Trans Lingual Curette