بایگانی برچسب ها:اویدنس

خانه برچسب ها ارسال شده "اویدنس"

ONE MORE DRILL

مشاهده ویدئو آموزشی ONE MORE DRILL  ...

IMMEDIATE PLACEMENT KIT

یکی از ابزارهای کاربردی  ایمدیت پلیسمنت کیت است که ی...

Trans Lingual Curette

با استفاده از این ابزار یک فضای تضمین شده برای بافت های ...

ABUTMENT REMOVER

از اباتمنت ریموور می توان به عنوان یکی از پرکاربردترین ...

IMPLANT REMOVER

با استفاده از ایمپلنت ریمور و قراردادن آن داخل حفره فیک...

پیام در واتسآپ